Close

Monthly Archives: Marzec 2017

POWOŁANIE BIEGŁYCH

Każdy pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego może ubiegać się o zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne, czyli naprawienie krzywdy niematerialnej rentę z tytułu utraty dochodu, bo np. na skutek błędu medycznego nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy i nie uzyskuje dochodu, który mógłby mieć, gdyby nadal pracował, a także z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość o odszkodowanie za krzywdę materialną.

Read More

Jak  walczyć o odszkodowanie za błędy medyczne?

Panuje przekonanie, że ze służbą zdrowia nie da się wygrać. Ale jest coraz więcej wyroków na korzyść pacjenta. To daje nadzieję innym osobom, których stan zdrowia pogorszył się w wyniku błędu medycznego.Dowiedz się szczegółów na podstawie pracowania Sylwii Monostori, która przedstawia historię Ireny z Warszawy. 49 latka o swoje walczyła ze szpitalem w sądzie przez sześć lat.

Read More