Close

Luty 20, 2017

Jak załatwić dzienny dom opieki?

Pyta Pani Janka.

Muszę iść do szpitala i przez 2 tygodnie nie będę mogła zajmować się mamą, która jest w bardzo podeszłym wieku. Chciałabym załatwić jej dzienny dom opieki,  aby choć przez kilka godzin w ciągu dnia nie była sama. Córka będzie ją odbierać po południu i przywozić rano. Czy mam szansę? Ile się czeka? Czy są to placówki bezpłatne? 

Oczywiście szansa na umieszczenie mamy w dziennym domu opieki jest, trzeba tylko zgromadzić kilka dokumentów i uzbroić się w cierpliwość Warto się tym zająć 2-3 miesiące przed pójściem do szpitala, bo na miejsce zazwyczaj trzeba trochę poczekać. Proszę zacząć od skontaktowania się z właściwym dla miejsca zamieszkania mamy Ośrodkiem Po-mocy Społecznej (OPS), bo ta instytucja decyduje o przyznaniu miejsca. I to mama musi wystąpić do niej z prośbą na piśmie. Może dostarczyć pismo osobiście, listem poleconym lub za czyimś pośrednictwem (członka rodziny, sąsiada itp.) W zależności od tego, jaki dochód ma starsza osoba, pobyt może być płatny lub bezpłatny (proszę spytać pracownika OPS o wysokość aktualnego kryterium dochodowego). Wysokość dochodu należy udokumentować np. odcinkiem renty, emerytury. Warto też przedstawić dokumenty o stanie zdrowia mamy oraz Pani zaświadczenie o konieczności leczenia szpitalnego. Zanim zostanie przyznane prawo do pobytu, przeprowadzony zostanie wywiad środowiskowy – pracownik socjalny sprawdzi Pani sytuację mieszkaniową, rodzinną, zdrowotną, dochodową.

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 12 mar-ca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *