Close

Marzec 31, 2017

POWOŁANIE BIEGŁYCH

Każdy pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego  może ubiegać się o zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne, czyli naprawienie krzywdy niematerialnej  rentę z tytułu utraty dochodu,  bo np. na skutek błędu medycznego nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy i nie uzyskuje dochodu, który mógłby mieć, gdyby nadal pracował, a także z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość  o odszkodowanie za krzywdę materialną.

Przygotowując się do założenia sprawy w sądzie. W pierwszej kolejności należy zwrócić się o wydanie pełnej dokumentacji medycznej (nie jest to karta informacyjna, którą każdy pacjent otrzymuje po zakończeniu leczenia). Należy złożyć podanie do placówki, w której byliśmy leczeni. Jest to zwykle kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem.

Na podstawie tej dokumentacji można stwierdzić, czy wszystkie czynności po stronie placówki medycznej zostały właściwie wypełnione. Zwykle w takich sytuacjach konsultuję się z lekarzami, by zweryfikować, czy został popełniony błąd i sprawa ma szansę na wygraną. Przecież może być też tak. że wszystko zostało wykonane prawidłowo,  zgodnie z procedurami i aktualną wiedzą medyczną. lekarze nie dopuścili się zaniedbania, a mimo to stan pacjenta się pogorszył. Sprawę do sądu należy kierować wtedy,  kiedy są ku temu mocne przesłanki.

Zdarza się. że wydana dokumentacja jest niepełna lub zaginęła. Wtedy należy zawiadomić prokuraturę. której zadaniem jest zbadanie, co się stało z dokumentami, często kluczowymi dla sprawy.

W czasie trwania procesu powoływani są biegli. To oni oceniają, czy doszło do popełnienia błędu. Pacjent albo jego pełnomocnik ma prawo złożyć wniosek do sądu o wydanie opinii biegłego, np. chirurga czy położnika. Można w podaniu zastrzec, by została podana literatura i opis procedur. Chodzi o to, żeby ta opinia była jak najbardziej rzetelna i bezstronna. Można też poprosić, aby zespół różnych lekarzy wydał opinię łączną. Każda ze stron ma prawo wnieść o powołanie kolejnych biegłych.

Od kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy przepis. Mówi, że za wydanie opinii nierzetelnej lub niezgodnej z rzeczywistością grozi nawet kara pozbawienia wolności. Może on bardzo pomóc w tego typu sprawach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *