Close

POWOŁANIE BIEGŁYCH

POWOŁANIE BIEGŁYCH

Każdy pacjent, który doznał uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego może ubiegać się o zadośćuczynienie za cierpienie psychiczne i fizyczne, czyli naprawienie krzywdy niematerialnej rentę z tytułu utraty dochodu, bo np. na skutek błędu medycznego nie jest w stanie wykonywać dotychczasowej pracy i nie uzyskuje dochodu, który mógłby mieć, gdyby nadal pracował, a także z tytułu zmniejszonych widoków na przyszłość o odszkodowanie za krzywdę materialną.

Read More